İş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuat, şirketlerin mali işler süreçlerini (muhasebe, vergi, finansal raporlama, bordro vb.) en verimli ve en doğru şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir. Şirket yönetimleri kendi faaliyet alanlarına odaklanıp, şirketin bugünü ve geleceği için kritik öneme sahip olan mali işler süreçlerini “Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri” sunan profesyonel ve uzman firmalara teslim ederek, büyüme, karlılık, uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilmektedir. İşyeri açmaya karar verdiğinizde hangi tür şirket ya da işletme statüsünde faaliyetinize başlayacağınız, işyeri açarken devlet kurumlarının sizlere sunmuş olduğu teşvik ve destek haklarından ne şekilde yararlanacağınız, personel çalıştıracaksanız sgk ve iş-kur teşvikleri ve destekleri hakkında kapsamlı bilgi vererek şahıs işletmesi ya da şirketinizin kuruluş işlemlerinden başlayarak firmanızın büyüyüp gelişmesi için doğru ve güvenilir bilgiler ile sizlere Mali müşavirlik ve Sosyal Güvenlik danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Mali Müşavirlik Hizmetlerimiz

#1

Şirket Kuruluşları

-Anonim Şirket

-Limited Şirket

-Adi Ortaklık

-Yabancı ortaklı ve Sermayeli Şirketler

-Yetkili Müesseseler

#2

Vergi Hizmetleri

 -Muhasebe sistemlerinin kurulması ve uygulanması

-Vergi ve ilgili diğer mevzuata ve Tek Düzen muhasebe standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, raporlanması, ilgililere dönemsel raporların sunulması.

-Bilanço, kar-zarar tablosu, bildirge, beyannameler ve diğer belgelerin düzenlenip tahakkuk işlemlerinin yapılması.

#3

Gelir Ve Kurumlar Vergisi İşlemleri

-Kurumlar Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
-Gelir Vergisi beyannamesi ve mali tabloları
-Teşvik, indirim, istisna ve muafiyetlerle ilgili işlemler

Telefon Numaraları

0532 161 75 37 - 0 541 272 27 82

E mail

muhasebe@fevziferik.com

Adres

23 Nisan Mah. 251. Sk. Gold Towers C Blok No: 10/C D:11 Nilüfer/Bursa